Arbeiterwohlfahrt walczy z honorową zaangażowaną i profesjonalnymi usługami o socjalne i sprawiedliwe społeczeństwo.

  1. Określamy nasze działanie – według naszej historii jako części ruchu robotniczego –  poprzez wartości wolnego i demokratycznego socjalizmu: solidarność, tolerancję, wolność, równość i sprawiedliwość.

  2. Jesteśmy związkiem członkowskim, który walczy o socjalne i sprawiedliwie społeczeństwo oraz wywiera wpływ na politykę. Temu celowi służymy z honorowym zaangażowaniem i profesjonalnymi usługami.

  3. Popieramy demokratyczne i socjalne myślenie i działanie. Mamy wizje społeczne.

  4. Wspieramy wszystkie osoby, które chcą kształtować swoje życie odpowiedzialnie, popieramy alternatywne koncepcje życia.

  5. Praktykujemy solidarność i wzmacniamy odpowiedzialność ludzi w społeczeństwie.

  6. Oferujemy wszystkim usługi społeczne o wysokiej jakości.

  7. Działamy w poczuciu odpowiedzialności socjalnej, gospodarczej, ekologicznej i międzynarodowej oraz wstawiamy się za troskliwym obchodzeniem się z zasobami naturalnymi.

  8. Zachowujemy niezależność i samodzielność naszego związku, gwarantujemy przejrzystość i kontrolę naszej pracy.

  9. Jesteśmy kompetentni, innowacyjni, niezawodni i gwarantujemy to poprzez naszych honorowych i etatowych współpracowników.