awo_institut

Euroburg jest spółka doradczą należącą do Arbeiterwohlfahrt. Jej celem jest profesjonalna pomoc w realizacji nowych projektów. Firma pomaga w znalezieniu lub wypracowaniu nowych koncepcji i strategii, nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi firmami lub urzędami, a także w zbieraniu niezbędnych dokumentów i informacji.
Koncentrujemy się na optymalizacji zasobów, poprzez kooperację regionalną i lokalną. Inicjujemy i towarzyszymy procesom zmian w równowadze ekonomiki przedsiębiorstw, starając się, by dochodziło do nich w duchu społecznej odpowiedzialności.
Wraz z naszymi partnerami organizujemy szkolenia oraz egzaminy dla wykwalifikowanych pracowników, w tym dla kadry kierowniczej. Treningi organizujemy zarówno w naszych ośrodkach, jak i na miejscu u zleceniodawcy.

http://www.awo-institut.de